ARAHAN PENTADBIRAN / PEKELILING PERKHIDMATAN
Garis Panduan Pengurusan Cuti Belajar dan Tajaan Pegawai JAKIM adobe reader
Garis Panduan Pentadbiran Urusan Penempatan Dan Pertukaran Skim Hal Ehwal Islam adobe reader 
Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi Mengoptimumkan Perbelanjaan JAKIM adobe reader
 Larangan Penggunaan Pengaruh Luar dan Surat Sokongan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)  adobe reader 
 Garis Panduan Permohonan Kelulusan Melakukan Pekerjaan Luar/Kerja Sambilan Bagi Penjawat Awam di JAKIM adobe reader
 Arahan Pentadbiran Bil 1 Tahun 2018 - Kemudahan Cuti Gantian adobe reader
adobe reader
 Borang Permohonan Cuti Gantian adobe reader
 Cuti Tanpa Rekod (Perintah Am Bab C) Tahun 1974 adobe reader
 Cuti Tanpa Rekod Masuk Peperiksaan (Perkara 44, Perintah Am Bab C) adobe reader
 Cuti Bersalin (JPA.Saraan 223/5/4-3 Jld.3 (16) adobe reader
 Cuti Kuarantin (Pekeliling Perkhidmatan Bil 11 Tahun 2016) adobe reader
ARAHAN KEWANGAN
ARAHAN KEWANGAN KETUA PENGARAH BIL 1 2024 adobe reader
 Arahan Kewangan Ketua Pengarah Bilangan 2 Tahun 2023: Garis Panduan Kadar Dan Syarat Bayaran Saguhati Kepada Penceramah Dan Fasilitator Sambilan adobe reader
Garis Panduan Pendahuluan Diri  adobe reader
Arahan Kewangan Ketua Pengarah Bilangan 2 Tahun 2022 - Garis Panduan Permohonan Kelulusan Program Luar Negara Bagi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia adobe reader
Arahan Kewangan Ketua Pengarah Bilangan 1 Tahun 2022 - Garis Panduan Permohonan Kelulusan Program Luar Pejabat adobe reader
Garis Panduan Tuntutan Perjalanan Dalam dan Luar Negeri adobe reader
Garis Panduan Kerja Lebih Masa adobe reader
Garis Panduan Pengurusan Akaun Belum Terima (ABT) adobe reader
Garis Panduan Permohonan Tempahan Waran Perjalanan Udara Awam (WPUA) adobe reader
PERATURAN
 Syarat-Syarat Pertandingan Kuiz Sempena Majlis Tilawah Dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan (MTHQK) 1444H / 2023M adobe reader
 Peraturan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan (Pindaan Tahun 2016) adobe reader
 Peraturan Majlis Menghafaz Al-Quran Peringkat Kebangsaan (Pindaan Tahun 2014)
adobe reader
BORANG
Borang Naskhah Hadiah adobe reader
Borang Naskhah Percuma adobe reader
 Borang_Pertimbangan_Kenaikan_Pangkat_Secara_Time-Based_Berasaskan_Kecemerlangan_Kali_Pertama_TBK1 adobe reader
 Borang_Pertimbangan_Kenaikan_Pangkat_Secara_Time-Based_Berasaskan_Kecemerlangan_Kali_Kedua_TBK2 adobe reader
 Borang Kursus British Council - PKPU
adobe reader
 Borang Permohonan Pertukaran PHEI
adobe reader
 Borang Tempahan Kenderaan adobe reader
 Borang Akuan Penerimaan Peralatan ICT adobe reader
 Borang Akuan Pemulangan Peralatan ICT adobe reader
Borang Permohonan Emel Rasmi adobe reader
PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) & GARIS PANDUAN ICT
 Dasar Keselamatan ICT Jakim Versi 2.0 adobe reader
 Garis Panduan Penggunaan ICT Ke Arah ICT Hijau adobe reader
PROSEDUR HRMIS
Panduan Permohonan GCR dan Bawa Baki Cuti Ke Tahun Hadapan Melalui Sistem HRMIS - Pegawai Pemohon (Pemilik Kompetensi) adobe reader
Panduan Permohonan GCR dan Bawa Baki Cuti Ke Tahun Hadapan Melalui Sistem HRMIS - Pegawai Pengesah adobe reader
Panduan Permohonan dan Pengesahan GCR Melalui MyHRMIS Mobile adobe reader
PANDUAN PENGGUNA DDMS
 Panduan Pengguna DDMS (End User) adobe reader
 Panduan Pengguna DDMS (Information Worker) adobe reader
 Panduan Pengguna DDMS (Pegawai Rekod Jabatan) adobe reader
 Manual Instalasi Addins Microsoft Office Bagi Sistem DDMS 2.0 adobe reader
 Tatacara Pengurusan Rekod Dengan Penggunaan Aplikasi DDMS 2.0 Jakim adobe reader
 Installer Microsoft.Net Framework   winrar
 Installer AddIns Microsoft Office 2010   winrar
 Installer AddIns Microsoft Office 2013   winrar
 Installer AddIns Microsoft Office 2016   winrar