Kurator Berita : Bahagian Undang-Undang
Pada 30 Mei 2023, bertempat di Dewan Datuk Mohd Shahir, Institut Latihan Islam Malaysia, Bangi Selangor, Sesi Libat Urus: Pindaan Kepada Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 [Akta 559] telah diadakan dengan menghimpunkan Ketua Hakim Syarie Negeri-Negeri, Ketua Pendakwa Syarie Negeri-Negeri dan Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama Negeri-Negeri.

Hasil daripada sesi libat urus ini diharap menjadi titik tolak kepada usaha untuk mewujudkan suatu undang-undang model bagi kesalahan jenayah Syariah yang lebih komprehensif.

Sesi Libat UrusPindaan Kepada Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Wilayah Persekutuan 1997 Akta 559 1

Sesi Libat UrusPindaan Kepada Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Wilayah Persekutuan 1997 Akta 559 2