Kurator Berita : Bahagian Pendidikan
Unit Peperiksaan, Bahagian Pendidikan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah mengadakan Bengkel Reka Format UPKK Mulai Tahun 2024 bertempat di AnCasa Royale Pekan, Pahang pada 7 hingga 9 Julai 2023.

Objektif bengkel ini ialah:

1. Menghasilkan Objektif Pentaksiran baharu berdasarkan Objektif Mata Pelajaran dan Kurikulum KAFA 2.0.
2. Mereka bentuk Format Instrumen UPKK Mulai Tahun 2024
3. Menambah baik format sedia ada berdasarkan pengoperasian UPKK sebelumnya.
4. Mengutamakan pengukuran perkara asas dalam menghasilkan pengukuran secara holistik.

Seramai 3 Fasilitator, 38 panel dan 3 org urus setia terlibat dalam menjayakan bengkel tersebut.

Bengkel Reka Format UPKK Mulai Tahun 2024