Edisi Rumi: Teks_Khutbah_Jumaat_7_April_2023_-_Ramadan_Bulan_Al-Quran.pdf
Edisi Jawi: Teks_Khutbah_Jumaat_7_April_2023_-_Ramadan_Bulan_Al-Quran_versi_Jawi.pdf