Data terbuka ialah data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan. Ia berperanan sebagai penggerak dalam inisiatif Kerajaan berpaksikan rakyat.

Pelaksanaan data terbuka Kerajaan dapat meningkatkan ketelusan penyampaian perkhidmatan Kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan di samping meningkatkan produktiviti ekonomi digital negara melalui industri atau inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan. Ia juga meletakkan Malaysia setaraf dengan negara lain dalam inisiatif Kerajaan Digital.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat:

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0


BIL TAJUK SET DATA
1.
2.
3.
4.
5. Senarai Sekolah Rendah dan Menengah Agama di Malaysia
6. Senarai Sekolah Rendah Agama di Malaysia
7. Senarai Tahfiz di Malaysia
8. Senarai Tadika Islam di Malaysia
9. Senarai Pondok Madrasah di Malaysia
10. Senarai Kolej Agama
11.
12.
13. Senarai Surau
14. Senarai Produk Kewangan Islam
15. Senarai Produk Takaful
16. Waktu Solat Seluruh Malaysia
17. Statistik Pengesahan Permohonan Persijilan Halal Malaysia Mengikut Tahun