Borang Permohonan Iklan Jawatan Kosong (Contract of Service) di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM):

 (i)   Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S19/ Penyelia KAFA [Kontrak JAKIM]
-https://spa9.spa.gov.my
(ii)   
Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S19/ Penggerak Masyarakat Orang Asli (PMOA) [Kontrak JAKIM]          -https://spa9.spa.gov.my dan
(iii)   Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S19/ Penggerak Masyarakat Saudara Kita (PMSK) [Kontrak                   JAKIM] -  https://spa9.spa.gov.my


[ Tarikh Tutup: 28 Januari 2024 (Ahad) ]
Cara Memohon;
  • Pemohon hendaklah membuat permohonan secara atas talian melalui Sistem Pendaftaran Pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA9) di alamat https://spa9.spa.gov.my.
  • Panduan Pemohon: Pada Menu Jawatan Yang Dimohon, sila pilih Lantikan Kontrak/ Tetap (Bukan Lantikan SPA). Pilih jawatan yang ingin dimohon seperti di atas.
  • Alamat untuk surat-menyurat, alamat e-mel dan nombor telefon pemohon untuk dihubungi hendaklah tepat, terkini dan masih aktif.
  • Sebarang keterangan lanjut boleh dirujuk kepada:
Seksyen Jawatan Kontrak & Pengurusan,
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, JAKIM
No. Telefon:  03-8870 7684 / 03-8870 7685 / 03-8870 7697