Dimaklumkan Bahawa Permohonan Untuk Menduduki Peperiksaan Perkhidmatan Bagi Skim Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S29 Dan Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S19 Boleh Dibuat Melalui Pautan Https://Iexam.Islam.Gov.My Mulai 30 April 2024 (Selasa) Hingga 29 Mei 2024 (Rabu).