Sektor Pengurusan

Bahagian Kewangan
Aras 9, Blok B, Kompleks Islam Putrajaya (KIP)
No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman
Presint 3, 62100 PUTRAJAYA
Tel : 03- 8870 7000
Faks : 03-8870 7909
 
 
LATAR BELAKANG

Melalui penstrukturan semula JAKIM, berdasarkan kepada Waran Peruntukan Bil. A 102/2009 bertarikh Jun 2009, Cawangan Kewangan dan Cawangan Pembangunan yang dahulunya terletak di bawah Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, telah dinaik taraf sebagai sebuah Bahagian (Bahagian Kewangan) bagi mengurus dan melaksanakan tugas mengenai kewangan dan akaun Jabatan serta pengurusan projek pembangunan. Manakala di bahagian-bahagian lain dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) JAKIM, (PTJ– Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI), Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Institut Pemantapan dan Perkaderan Akidah Malaysia (IPHAM), Darul Quran, Masjid Negara, Masjid Putra, Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin, Bahagian Hab Halal,JAKIM Cawangan Sabah dan JAKIM Cawangan Sarawak) terdapat pegawai dan kakitangan yang dilantik bagi menguruskan perolehan, peruntukan dan perbelanjaan di peringkat Bahagian dan PTJ.

Ketua Pengarah JAKIM memainkan peranan dalam memantau dan menyelaras pengurusan kewangan dan akaun Jabatan. Bagi memantapkan lagi struktur pengurusan kewangan dan akaun, Pengarah Kanan (Pengurusan) diberi tugas dan tanggungjawab bagi membantu mengurus kewangan dan akaun Jabatan.