SEKTOR PENGURUSAN

Bahagian Khidmat Pengurusan
Aras 7, Blok B, Kompleks Islam Putrajaya (KIP)
No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman
Presint 3, 62100 PUTRAJAYA
Tel : 03- 8870 7000
Faks : 03-8870 7606


LATAR BELAKANG

Pada 1 Jun 2009, selaras dengan penstrukturan semula Jabatan, Cawangan Pentadbiran Am, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan telah dinaik taraf menjadi sebuah bahagian yang baharu dan dijenamakan sebagai Bahagian Khidmat Pengurusan.

Bagi memantapkan pengurusan dan pentadbiran Bahagian Khidmat Pengurusan, terdapat tiga seksyen ditubuhkan iaitu Seksyen Pengurusan Am, Seksyen Pengurusan Aset Kerajaan dan Seksyen Komunikasi Korporat.

Antara fungsi utama Bahagian Khidmat Pengurusan adalah menyediakan perkhidmatan sokongan kepada keseluruhan Jabatan yang merangkumi aspek pengurusan pejabat, keselamatan, pengangkutan dan komunikasi korporat.