Di tubuhkan pada tahun 1974, berperanan sebagai Unit Dokumentasi di bawah Cawangan Pusat Penyelidikan Islam (PPI).
Pada tahun 1986 dikenali sebagai Cawangan Penerbitan, Bahagian Hal Ehwal Islam di bawah Cawangan Pentadbiran dan Penyelarasan.

Pada tahun 1997 di kenali sebagai Bahagian Penerbitan selaras dengan perubahan fungsi dan nama BAHEIS kepada JAKIM.

Sehingga kini Bahagian Penerbitan beroperasi di bawah Sektor Pembangunan Insan berpusat di Kompleks Islam Putrajaya bermula November 2016.Pada masa kini juga bahagian ini terdiri daripada :
 1. Cawangan Penerbitan Tetap
  1.1. Unit Penerbitan Buku Teras
  1.2. Unit Penerbitan Tetap Majalah
  1.3. Unit Pengurusan
 2. Cawangan Dokumentasi & Promosi
  2.1. Perpustakaan Pegawai & Kakitangan Jakim (PPKJ)
  2.2. Perpustakaan Awam Islam (PAI)
  2.3. Unit Edaran & promosi