Jakim adalah salah sebuah agensi agama Persekutuan yang utama dalam sektor awam. Semenjak penubuhannya pada tahun 1968, Jakim telah memainkan peranan yang penting dalam menguruskan pembangunan hal ehwal Islam serta membina kekuatan rohaniah masyarakat yang progresif.

Dokumen Pelan Strategik ]akim 2009-2014 ini diwujudkan bagi menjelaskan hala tuju dan rangka kerja Jakim bagi tempoh lima tahun. Pelan ini digubal dengan mengambil kira isu-isu dan cabaran semasa yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Pelbagai agenda kritikal telah ditentukan untuk diberi tumpuan sepanjang tempoh pelaksanaannya.

Pelan Strategik ini sangat penting sebagai panduan kepada seluruh warga Jakim bagi merancang dan melaksanakan program-program berdasarkan kepada strategi yang telah ditetapkan. Dokumen ini juga adalah sebagai rujukan kepada pelanggan-pelanggan Jakim yang terdiri daripada agensi-agensi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pelan strategik ini menjadi acuan kepada operasi jakim bagi merealisasikan hasrat Kerajaan untuk menjadikan umat Islam di Malaysia sebagai umat terbilang (khaira ummah). Matlamat ini diharap akan tercapai dengan jayanya,
Insya-Allah. 

DOKUMEN BERKAITAN
BIL
PEKARA
MUKA SURAT
FAIL ".PDF"
1
Pelan Strategik Jakim 2009-2014 (Muka Depan)
-
2
Kata Alu-Aluan Y.BHG TAN SRI KETUA SETIUSAHA NEGARA
-
3
Bab I - Pendahuluan
1-8
 
 
 
 
 
 
       Sejarah Jakim
       Jakim Sebagai Urus Setia MKI
       Punca Kuasa
       Visi, Misi dan Moto
       Nilai Bersama
4
Bab II - Peranan
9-14
 
 
 
 
       Fungsi Jakim
       Stakeholders Jakim
       Pelanggan Jakim
5
Bab III - Senario Perubahan Persekitaraan
15-24
 
 
 
       Cabaran-cabaran
       Agenda Kritikal
6
Bab IV - Teras Strategik
25-40
 
 
 
       Strategi
       Pelan Tindakan
7
Bab V - Elemen Penentu Kejayaan
41-46
 
 
 
 
       Rangkaian Strategik
       Kajian Semula Pelan Strategik
       Jakim Selepas 2014
8
Bab VI - Penutup
47-48
 
     

 Muat turun Acrobat Reader

Memacu Transformasi Pengurusan Hal Ehwal Islam