...
Garis Panduan Perkhidmatan Perhotelan dan Pelancongan Berteraskan Maqasid Syariah
Muat Turun
...
Garis Panduan Perkhidmatan TASKA berteraskan Maqasid Syariah
Muat Turun