SLOGAN EKSA JAKIM
‘Kebersihan dan Keceriaan Pemangkin Kesejahteraan Kerja dan Minda’


FALSAFAH EKSA JAKIM
“Persekitaran Kondusif, Minda Kreatif dan Inovatif”


OBJEKTIF EKSA JAKIM
Mempertingkatkan produktiviti kerja;
Mempertingkatkan kualiti;
Mengurangkan kos;
Penghantaran mengikut masa;
Meningkatkan keselamatan; dan,
Meningkatkan moral.


MATLAMAT EKSA JAKIM
Mencapai matlamat penganugerahan EKSA;
Memastikan pelaksanaan EKSA secara berterusan; dan
Menjadi organisasi yang sentiasa mengamalkan keceriaan dan kebersihan yang terbaik.


STRATEGI EKSA JAKIM
Pemantauan pelaksanaan EKSA secara berterusan;
Menggunakan amalan EKSA bagi menghasilkan persekitaran yang menarik;
Bekerja sebagai sebuah pasukan; dan
Menjadikan EKSA budaya kerja warga JAKIM.