Kurator Berita : Darul Quran
8 Mac 2024 - Darul Quran telah menganjurkan Bengkel Kompetensi Juruaudit Dalaman 2024 selama tiga hari bermula 6 hingga 8 Mac 2024. Melalui bengkel ini DQ telah mengambil langkah yang proaktif dalam memastikan pematuhan standard yang tinggi dengan menumpukan kepada MS ISO 9001:2015, MS 1900:2015 dan ISO 21001:2018 sebagai persediaan bagi audit dalaman yang akan berlangsung pada April-Mei 2024 nanti.
Fokus utama bengkel ini adalah:
  • Kemahiran Audit Dalaman: Peserta bengkel dilatih dengan kemahiran menjalankan audit dalaman; memastikan kepatuhan penuh terhadap standard yang ditetapkan.
  • Penemuan Peluang Penambahbaikan: Bengkel memberikan penekanan kepada kemahiran mencari peluang penambahbaikan; menjadikan setiap audit sebagai peluang untuk meningkatkan proses dan prestasi.
  • Pemahaman Klausa Standard: DQ memberikan perhatian khusus kepada kemahiran membaca klausa dalam tiga standard sekaligus; memastikan pemahaman yang mendalam terhadap persyaratan yang ditetapkan.
DQ berkomitmen untuk membentuk pasukan kerja yang komited dan mampu meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjadikan institusi tahfiz ini sebagai rujukan yang gemilang. Semoga proses audit yang akan datang berjalan dengan lancar, memperkukuhkan lagi prestasi dan pematuhan bengkel ini.

DQ TERUSKAN FOKUS PADA PEMATUHAN STANDARD DAN AUDIT DALAMAN 01

DQ TERUSKAN FOKUS PADA PEMATUHAN STANDARD DAN AUDIT DALAMAN 02

DQ TERUSKAN FOKUS PADA PEMATUHAN STANDARD DAN AUDIT DALAMAN 03