VISI

Memupuk Kefahaman dan Kesedaran Masyarakat Mengenai Keluarga Sakinah Dalam Pembentukan Pembangunan Komuniti Sejahtera
 
 

MISI

Melahirkan Institusi Keluarga dan Komuniti Yang Berlandaskan Ajaran Islam
 
 

OBJEKTIF

Membentuk Individu, Keluarga dan Komuniti Yang Sejahtera Berlandaskan Ajaran Islam Melalui Institusi Keluarga
Memupuk Kesedaran Masyarakat Ke Arah Pembinaan Keluarga Sakinah
Menyelaras Pengurusan Nikah, Cerai dan Rujuk Umat Islam Seluruh Malaysia
Melahirkan Komuniti yang Peka dan Prihatin Terhadap Isu-Isu Sosial dan Kekeluargaan
 
 

FUNGSI

Pembentukan Dasar Keluarga Dan Sosial Umat Islam di Malaysia
Pembangunan Institusi Keluarga Dan Sosial
Pembinaan Sahsiah Komuniti Terpinggir
Penyelarasan Urusan Nikah, Cerai Dan Rujuk
Pengumpulan Data / Maklumat Kekeluargaan , Sosial Dan Komuniti
Melatih Penceramah / Fasilitator Kekeluargaan Dan Sukarelawan Komuniti Islam
 
 

PIAGAM PELANGGAN

  1. Memastikan keputusan berkaitan pengurusan Nikah Cerai Rujuk Umat Islam Seluruh Malaysia dimaklumkan kepada JAIN dalam tempoh 21 hari bekerja selepas diputuskan.
  2. Memastikan pemantauan dan pematuhan terhadap program-program pembangunan keluarga dilaksanakan setiap 2 bulan sekali.
  3. Memastikan latihan kepada penceramah / fasilitator kekeluargaan , sosial dan komuniti dilaksanakan mengikut modul yang telah ditetapkan oleh JAKIM.
  4. Memastikan program rawatan / pemulihan terhadap komuniti disayangi dilaksanakan melalui pendekatan yang bersesuaian mengikut tarbiah Islam.
  5. Menjamin data / statistik berkaitan nikah, cerai, rujuk dan gejala sosial sentiasa terkini dan dapat diperolehi segera
  6. Memastikan Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia (SPPIM) berfungsi dengan baik bagi negeri yang mengaplikasikannya