SEKTOR PENGURUSAN
 
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Aras 6, Blok B, Kompleks Islam Putrajaya (KIP)
No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman
Presint 3, 62100 PUTRAJAYA
Tel : 03- 8870 7000
Faks : 03-8870 7606
 
 
LATAR BELAKANG
 
Pada peringkat permulaan, bahagian ini dikenali sebagai Cawangan Sumber Manusia di bawah Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Jakim. Selaras dengan penstrukturan semula organisasi Jakim, Cawangan Sumber Manusia dinaik taraf kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) mulai 1 Jun 2009.
 
BPSM diketuai oleh seorang Pengarah di gred PTD M54 dan terbahagi kepada dua (2) Cawangan iaitu Cawangan Pengurusan Sumber Manusia dan Cawangan Pembangunan Sumber Manusia.
 
BPSM bertanggungjawab merancang sumber manusia dan pembangunan organisasi. Selain itu, BPSM juga mengurus dan mengendalikan hal ehwal perkhidmatan semua pegawai dan kakitangan Jakim dengan cekap dan efisien.