SEKTOR DASAR
 
Bahagian Penyelarasan Penguatkuasaan dan Pendakwaan Syariah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 7, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya
No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman
Presint 3, 62100 Putrajaya
 
No. Tel : 03-8870 7000
No. Faks : 03-8870 7101
 
 
LATAR BELAKANG
 
Bahagian ini telah ditubuhkan pada 1 April 2002 selaras dengan penyusunan semula Bahagian Undang-Undang, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Matlamat utama penubuhan bahagian ini adalah untuk meningkat dan memperkemaskan lagi tugas-tugas berkaitan penguatkuasaan, penyiasatan dan pendakwaan yang dilaksanakan oleh negeri-negeri di Malaysia. Bahagian ini bertindak sebagai penyelaras antara JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri (JAIN).
 
Bahagian ini pada asalnya bergabung dengan Pejabat Penasihat Undang-Undang sebelum dipisahkan menjadi Bahagian Penyelarasan Penguatkuasaan Undang-Undang. Pada Jun 2009, nama Bahagian ini telah diubah kepada Bahagian Penyelarasan Undang-Undang selaras dengan keputusan penstrukturan semula JAKIM. Pada 1 Disember 2018 nama Bahagian ini telah diubah sekali lagi kepada Bahagian Penyelarasan Penguatkuasaan dan Pendakwaan Syariah. Tiga cawangan menjadi tulang belakang kepada Bahagian ini iaitu Cawangan Penyelarasan Penguatkuasaan, Cawangan Penyelarasan Pendakwaan serta Unit Pentadbiran dan Khidmat Sokongan.