Dimaklumkan Bahawa Permohonan Untuk Menduduki Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Bagi Memasuki Skim Perkhidmatan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41 Dan Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S29 Boleh Dibuat Melalui Pautan Https://Iexam.Islam.Gov.My Mulai 30 April 2024 (Selasa) Hingga 29 Mei 2024 (Rabu).