Borang Permohonan Latihan Amali / Praktikal di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia SIRI 3/2024

Tempoh Permohonan : 1 Mei 2024 - 31 Mei 2024
Pautan borang permohonan: https://www.google.com/url?q=https

Urus Setia Pengambilan Jawatan Kontrak (Contract of Service)
Seksyen Jawatan Kontrak & Pengurusan (SM3)
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Tel. : 03-8870 7685 / 7687