Borang Permohonan Iklan Jawatan Kontrak (Contract of Service) Siri 2/2024 di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM):
ii.   Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41 (IKMAS)

[ Tarikh Tutup Iklan : 3 Jun 2024 (Isnin)]

Cara Memohon:
i. Pemohon hendaklah membuat permohonan secara atas talian melalui Sistem Pendaftaran Pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA9) di alamat https://spa9.spa.gov.my.

ii. Panduan Pemohon: Pada Menu Jawatan Yang Dimohon, sila pilih Lantikan Kontrak/ Tetap (Bukan Lantikan SPA). Pilih jawatan yang ingin dimohon seperti di atas.

iii. Alamat untuk surat-menyurat, alamat e-mel dan nombor telefon pemohon untuk dihubungi hendaklah tepat, terkini dan masih aktif.

iv. Sebarang keterangan lanjut boleh dirujuk kepada:

                         Seksyen Jawatan Kontrak & Pengurusan,
                         Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, JAKIM
                         No. Telefon : 03-8870 7684 / 03-8870 7685 / 03-8870 7697