VISI
Berperanan sebagai penggerak ke arah mewujudkan penyelarasan dan penyeragaman tindakan penguatkuasaan undang-undang syariah di Malaysia.
 
 
MISI
Melaksanakan usaha-usaha penyelarasan dan penyeragaman tindakan penguatkuasaan undang-undang syariah di Malaysia.
 
 
OBJEKTIF
 1. Memastikan tindakan penguatkuasaan dilaksanakan dengan mantap, berkesan dan bersepadu bagi menjamin keadilan pelaksanaan undang-undang syariah di Malaysia.
   
 2. Mewujudkan mekanisme penyelarasan penguatkuasaan dan pendakwaan.
   
 3. Menjalankan kajian dan penyelidikan bagi merangka pelan tindakan dan strategi untuk mewujudkan penyelarasan tindakan penguatkuasaan undang-undang syariah di Malaysia.
   
 4. Memastikan Pegawai Penguatkuasa Agama dan Pendakwa Syarie di seluruh Malaysia memiliki pengetahuan, kemahiran dan kecekapan dalam melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan dan pendakwaan.
 
FUNGSI
 1. Penyelarasan Penguatkuasaan; dan
 2. Penyelarasan Pendakwaan.
 
PIAGAM PELANGGAN
 
Kami Berjanji Akan :
 1. Menggubal arahan, garis panduan dan peraturan yang seragam berkaitan penguatkuasaan dan pendakwaan syariah dalam tempoh 1 tahun selepas keputusan dasar dikeluarkan.
 2. Menyelaras dasar penguatkuasaan dan pendakwaan syariah di Malaysia.
 3. Menyelaras advokasi dan pencegahan kesalahan jenayah syariah.
 4. Menjalankan kajian berkaitan isu-isu perkhidmatan, organisasi serta pelaksanaan penguatkuasaan dan pendakwaan syariah di Malaysia.
 5. Mengurus data, maklumat dan statistik berkaitan kes pendakwaan dan kesalahan jenayah syariah serta matrimoni seluruh Malaysia.
MOHAMAD KORI BIN JUSOHAssalamualaikum.
 
Syukur alhamdulillah JAKIM telah mengorak langkah maju setapak lagi ke hadapan dengan lahirnya Bahagian Penyelarasan Penguatkuasaan Undang-Undang pada 1 April 2002. Bahagian ini pada asalnya bergabung dengan Pejabat Penasihat Undang-Undang sebelum ia dipisahkan menjadi Bahagian Penyelarasan Penguatkuasaan Undang-Undang. Pada Jun 2009, nama Bahagian ini telah diubah kepada Bahagian Penyelarasan Undang-Undang selaras dengan keputusan penstrukturan semula JAKIM. Pada 1 Disember 2018 nama Bahagian ini telah diubah sekali lagi kepada Bahagian Penyelarasan Penguatkuasaan dan Pendakwaan Syariah. Fungsi utama Bahagian ini ialah untuk menyelaras penguatkuasaan dan pendakwaan syariah di seluruh Malaysia agar ia dapat berjalan dengan berkesan.
 
Sebagaimana yang kita ketahui, tindakan penguatkuasaan dan pendakwaan syariah merupakan bidang kuasa negeri. Senarai II-Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa perkara-perkara berkaitan perundangan syariah di Malaysia adalah terletak di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Antara undang-undang syariah yang sedang berkuat kuasa di negeri-negeri ialah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah yang mengandungi peruntukan kesalahan-kesalahan seperti khalwat, meminum minuman yang memabukkan, perbuatan tidak sopan di tempat awam, persetubuhan haram, hamil luar nikah, tidak menghormati Ramadhan dan lain-lain.
 
Pada asasnya, penguatkuasaan undang-undang syariah merupakan tugas nahi munkar dan ianya salah satu usaha yang dapat menghindarkan umat Islam daripada melakukan maksiat dan pada masa yang sama mendorong mereka melakukan kebaikan. Selari dengan bidang kuasa yang ada, bahagian ini akan terus bekerjasama dengan Bahagian Penguatkuasaan dan Bahagian Pendakwaan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri (JAIN) serta Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri-Negeri bagi merangka dasar-dasar penguatkuasaan dan pendakwaan syariah untuk memastikan penguatkuasaan undang-undang Islam dilaksanakan dengan adil dan dilihat adil pelaksanaannya selaras dengan dasar Kerajaan ke arah rahmatan lil alamin.
 
Sekian, wassalam.
 
AHMAD HUSAINI BIN MUSTAFA
Pengarah
Bahagian Penyelarasan Penguatkuasaan dan Pendakwaan Syariah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
SEKTOR DASAR
 
Bahagian Penyelarasan Penguatkuasaan dan Pendakwaan Syariah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 7, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya
No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman
Presint 3, 62100 Putrajaya
 
No. Tel : 03-8870 7000
No. Faks : 03-8870 7101
 
 
LATAR BELAKANG
 
Bahagian ini telah ditubuhkan pada 1 April 2002 selaras dengan penyusunan semula Bahagian Undang-Undang, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Matlamat utama penubuhan bahagian ini adalah untuk meningkat dan memperkemaskan lagi tugas-tugas berkaitan penguatkuasaan, penyiasatan dan pendakwaan yang dilaksanakan oleh negeri-negeri di Malaysia. Bahagian ini bertindak sebagai penyelaras antara JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri (JAIN).
 
Bahagian ini pada asalnya bergabung dengan Pejabat Penasihat Undang-Undang sebelum dipisahkan menjadi Bahagian Penyelarasan Penguatkuasaan Undang-Undang. Pada Jun 2009, nama Bahagian ini telah diubah kepada Bahagian Penyelarasan Undang-Undang selaras dengan keputusan penstrukturan semula JAKIM. Pada 1 Disember 2018 nama Bahagian ini telah diubah sekali lagi kepada Bahagian Penyelarasan Penguatkuasaan dan Pendakwaan Syariah. Tiga cawangan menjadi tulang belakang kepada Bahagian ini iaitu Cawangan Penyelarasan Penguatkuasaan, Cawangan Penyelarasan Pendakwaan serta Unit Pentadbiran dan Khidmat Sokongan.
Saluran Aduan Integriti 1
 
Saluran_Aduan_Intergriti_124