Assalamualaikum.
 
Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan rahmatNya kita dapat meneruskan perjuangan dan aspirasi dakwah di Malaysia sehingga hari ini.
 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) melalui Bahagian Dakwah sentiasa melaksanakan program-program dakwah di Malaysia dalam bentuk dakwah bil lisan mahupun dakwah bil hal bagi mendekati segenap lapisan masyarakat. Pelaksanaan pelbagai bentuk program dakwah ini bertujuan memberi kefahaman Islam yang sebenar kepada masyarakat dari segi akidah, syariah dan akhlak. Dengan penghayatan terhadap ajaran Islam yang sebenar, penularan ajaran-ajaran sesat dan pemikiran liberal yang menjadi ancaman kepada aqidah masyarakat akan dapat dibendung dan diatasi.
 
Pendekatan dakwah bil lisan dilaksanakan dalam program-program berbentuk kursus, seminar, bengkel dan ceramah yang mendapat kerjasama pelbagai agensi kerajaan, swasta dan korporat serta pertubuhan bukan kerajaan (NGO’s). Program-program ini diadakan kepada semua lapisan masyarakat meliputi pegawai dan kakitangan kerajaan, badan-badan berkanun, kakitangan swasta dan korporat, pelajar IPTA dan IPTS, wakil-wakil NGO’s, karyawan dan budayawan, pemimpin dan masyarakat FELDA, belia dan remaja, penghuni-penghuni di penjara serta saudara muslim.
 
Pendekatan dakwah bil hal pula merupakan satu bentuk  program dakwah, melibatkan pegawai dan kakitangan Jakim turun ke lapangan, mendekati secara langsung kumpulan sasar di peringkat akar umbi. Ini bertujuan supaya para pendakwah dapat menyelami dengan lebih dekat denyut nadi permasalahan dan membimbing masyarakat untuk meningkatkan tahap penghayatan keagamaan agar amalan hidup mereka adalah selari dengan kehendak Islam. Program-program dakwah bil hal adalah berbentuk ziarah ukhuwah dan ramah mesra diadakan bersama masyarakat sama ada di kalangan orang asli, saudara muslim, pesakit hospital, golongan orang kelainan upaya (OKU), warga tua, pelatih pusat serenti, penghuni institusi-institusi tahanan serta pusat perlindungan dan pemulihan.
 
Selain itu, bahagian ini turut menawarkan khidmat nasihat, kaunseling dan bimbingan agama dalam pelbagai aspek seperti isu-isu kekeluargaan, aqidah dan ibadah sama ada melalui internet, telefon ataupun secara bersemuka bagi membantu menyelesaikan permaslahan semasa masyarakat.
 
Sesungguhnya usaha dakwah bukanlah satu usaha yang mudah. Ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh dengan kerjasama seluruh anggota masyarakat. Justeru itu, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini menyokong penuh dan memberi kerjasama terhadap usaha-usaha dakwah yang dilaksanakan oleh Jakim selama ini. Saya dengan ini mengharapkan agar program-program dakwah dapat diperkasakan lagi dari semasa ke semasa, bagi merealisasikan hasrat kerajaan menjana ummah yang unggul dan cemerlang menerusi pembangunan modal insan yang kamil, bertaqwa, beriman, berilmu, beramal dan berinovasi dalam menjayakan agenda besar transformasi negara bagi mengembalikan kegemilangan tamadun ummah khususnya di Malaysia.
 
Sekian, wassalam.
 
 
Pengarah
Bahagian Dakwah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)
Bahagian Dakwah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 8, Blok B, Kompleks Islam Putrajaya,
No 23, Jalan Tunku Abdul Rahman, Presint 3,
62100 Putrajaya
No Tel : 03-8870 7000 Samb: 7837
No. Faks : 03-88707808
 
 
 
LATAR BELAKANG
 
Bahagian Dakwah telah ditubuhkan pada 1 Januari 1997. Dahulunya Institut Dakwah dan Latihan Islam (INDAH), Bahagian Ugama Jabatan Perdana Menteri. Indah ditubuhkan pada bulan Rabiul Awal, 1394 bersamaan pada bulan April, 1974. Penubuhannya adalah bagi memenuhi hasrat dan cita-cita umat Islam di negara ini yang ingin melihat wujudnya sebuah Institut Dakwah yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dakwah di peringkat pusat.
 
INDAH ditubuhkan hasil dari keputusan persidangan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke 6 pada 16 Disember 1971 yang dipengerusikan oleh Y.A.B Tun Abdul Razak bin Haji Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang ke 2. Cadangan bagi penubuhan Institut Dakwah ini telah disuarakan oleh beliau ketika merasmikan Kursus Latihan Pegawai-pegawai Agama dan Mubaligh di Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Petaling Jaya.
 
Penubuhan Institut Dakwah bermula dengan perlantikan Pengarah pada April 1974 dan tiga orang penolongnya pada bulan Jun 1974. Pada asas penubuhannya adalah untuk menghayati konsep dakwah Islamiah yang menjadikan Islam sebagai Ad-din dan mendokong cita-cita dakwah bagi mencapai rahmat Allah di dunia dan keredhaannya di akhirat.
 
Selaras dengan keperluan semasa, organisasi INDAH telah berkembang dengan proses pembesaran dari segi penambahan pegawai, aktiviti dan penubuhan Unit INDAH di Sabah dan Sarawak pada tahun 1977. Mulai 1 Mei, 1984 ditubuhkan Unit Pengurusan dan Penyelarasan Dakwah selaras dengan pembesaran organisasi Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.
 
Menghadapi cabaran Wawasan 2020, INDAH kini telah memasuki fasa ke-2 dalam pelaksanaan program dengan menumpukan kepada aspek penghayatan dan pelaksanaan Islam oleh agensi kerajaan, swasta dan masyarakat di samping meneruskan program pengenalan dan kefahaman Islam.
 
Pada pertengahan tahun 1994, urusan penerbitan program agama radio dan televisyen yang sebelum ini dikendalikan oleh Kementerian Penerangan Malaysia telah dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Hal Ehwal Islam dan dikendalikan menerusi Bahagian Dakwah.
 
Selaras dengan pembesaran fungsi BAHEIS kepada JAKIM yang bermula pada 1 Januari 1997, maka INDAH turut bertukar daripada cawangan kepada Bahagian Dakwah, manakala Unit Kursus dan Latihan yang dahulunya di bawah Cawangan Dakwah telah diperbesarkan fungsinya menjadi Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) dan Bahagian Latihan.
 
Pada masa kini Bahagian Dakwah terdiri daripada tiga cawangan dan satu institut iaitu:
  • Cawangan Pengembangan
  • Cawangan Dakwah Khas
  • Cawangan Inovasi dan Ketamadunan
  • Institut Pemantapan dan Perkaderan Akidah Malaysia (IPHAM) di Jelebu, Negeri Sembilan
Bahagian Dakwah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 8, Blok B, Kompleks Islam Putrajaya,
No 23, Jalan Tunku Abdul Rahman, Presint 3,
62100 Putrajaya
No Tel : 03-8870 7000 Samb: 7837
No. Faks : 03-88707808
 
 
 
LATAR BELAKANG
 
Bahagian Dakwah telah ditubuhkan pada 1 Januari 1997. Dahulunya Institut Dakwah dan Latihan Islam (INDAH), Bahagian Ugama Jabatan Perdana Menteri. Indah ditubuhkan pada bulan Rabiul Awal, 1394 bersamaan pada bulan April, 1974. Penubuhannya adalah bagi memenuhi hasrat dan cita-cita umat Islam di negara ini yang ingin melihat wujudnya sebuah Institut Dakwah yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dakwah di peringkat pusat.
 
INDAH ditubuhkan hasil dari keputusan persidangan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke 6 pada 16 Disember 1971 yang dipengerusikan oleh Y.A.B Tun Abdul Razak bin Haji Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang ke 2. Cadangan bagi penubuhan Institut Dakwah ini telah disuarakan oleh beliau ketika merasmikan Kursus Latihan Pegawai-pegawai Agama dan Mubaligh di Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Petaling Jaya.
 
Penubuhan Institut Dakwah bermula dengan perlantikan Pengarah pada April 1974 dan tiga orang penolongnya pada bulan Jun 1974. Pada asas penubuhannya adalah untuk menghayati konsep dakwah Islamiah yang menjadikan Islam sebagai Ad-din dan mendokong cita-cita dakwah bagi mencapai rahmat Allah di dunia dan keredhaannya di akhirat.
 
Selaras dengan keperluan semasa, organisasi INDAH telah berkembang dengan proses pembesaran dari segi penambahan pegawai, aktiviti dan penubuhan Unit INDAH di Sabah dan Sarawak pada tahun 1977. Mulai 1 Mei, 1984 ditubuhkan Unit Pengurusan dan Penyelarasan Dakwah selaras dengan pembesaran organisasi Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.
 
Menghadapi cabaran Wawasan 2020, INDAH kini telah memasuki fasa ke-2 dalam pelaksanaan program dengan menumpukan kepada aspek penghayatan dan pelaksanaan Islam oleh agensi kerajaan, swasta dan masyarakat di samping meneruskan program pengenalan dan kefahaman Islam.
 
Pada pertengahan tahun 1994, urusan penerbitan program agama radio dan televisyen yang sebelum ini dikendalikan oleh Kementerian Penerangan Malaysia telah dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Hal Ehwal Islam dan dikendalikan menerusi Bahagian Dakwah.
 
Selaras dengan pembesaran fungsi BAHEIS kepada JAKIM yang bermula pada 1 Januari 1997, maka INDAH turut bertukar daripada cawangan kepada Bahagian Dakwah, manakala Unit Kursus dan Latihan yang dahulunya di bawah Cawangan Dakwah telah diperbesarkan fungsinya menjadi Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) dan Bahagian Latihan.
 
Pada masa kini Bahagian Dakwah terdiri daripada tiga cawangan dan satu institut iaitu:
  • Cawangan Pengembangan
  • Cawangan Dakwah Khas
  • Cawangan Inovasi dan Ketamadunan
  • Institut Pemantapan dan Perkaderan Akidah Malaysia (IPHAM) di Jelebu, Negeri Sembilan
Cadangan Carta Organisasi BPH 2024 180624