VISI
Membentuk ummah yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia melalui sumber ilmu yang tepat.
 

MISI
Menjadikan media cetak Jakim sebagai media cetak ilmu Islam yang berwibawa dalam pembentukan ummah.
 

OBJEKTIF
Membangun pemikiran ummah dan menyebar dakwah Islamiah melalui bahan-bahan terbitan bercetak berunsur Islam dalam pelbagai bidang.
 

FUNGSI
 1. Mendapatkan bahan untuk diterbitkan dalam bentuk buku, majalah, risalah dan sebagainya.
 2. Menapis, menilai dan mengedit sebelum bahan diterbitkan.
 3. Menguruskan percetakan dalaman.
 4. Menguruskan percetakan luaran.
 5. Menerbitkan buku-buku jualan.
 6. Menerbitkan bahan-bahan terbitan percuma.
 7. Memasar dan mengedarkan bahan-bahan terbitan.
 8. Mengurussetiakan penyediaan bahan dan urusan percetakan untuk majlis-majlis kebesaran dan keraian Islam.
 9. Menyediakan khidmat jurufoto.
 10. Memberi khidmat nasihat penerbitan dan percetakan.
 11. Menyediakan perkhidmatan Perpustakaan Kakitangan Jakim dan Perpustakaan Awam Islam.
 
 

PIAGAM PELANGGAN
 1. Menerbitkan buku berunsur Islam mengikut kategori seperti berikut:
  • Ada manuskrip:
   • Buku teras - 1 hingga 2 tahun.
   • Buku umum dan kanak-kanak - dalam tempoh 1 tahun
  • Tiada manuskrip:
   • Buku teras - 1 hingga 3 tahun
   • Buku umum dan kanak-kanak - 1 hingga 2 tahun
 2. Menerbitkan majalah Sinar Rohani, Cahaya dan Pendidik sebanyak enam keluaran dalam setahun, iaitu tidak lewat pada minggu pertama bulan Februari, April, Jun, Ogos, Oktober dan Disember.
 3. Menerbitkan Buletin Jakim pada minggu pertama setiap bulan.
 4. Menerbitkan risalah dan rampaian berunsur Islam dalam tempoh dua bulan dari tarikh lantikan penulis.
 5. Mengedarkan bahan-bahan terbitan berkala Jakim dalam tempoh dua bulan dari tarikh diterbitkan.
 6. Menerbit dan mengedar buku, majalah dan risalah dalam bidang keilmuan Islam mengikut jadual yang ditetapkan.
Assalamualaikum wbth

Alhamudillah segala puji dan kesyukuran dipanjatkan kepadaNya atas kesempatan yang diberikan untuk kami menyiapkan laman sesawang bahagian ini bertujuan untuk melembarkan sayap dakwah melalui tinta penulisan Islam.

Bahagian Penerbitan merupakan bahagian yang penting dalam menerbitkan bahan cetakan berunsur Islam. Bukan sekadar menerbitkan tafsir Al-Quran, malah bahan bacaan berbentuk majalah,buku dan risalah yang sesuai bagi semua peringkat umur menjadi satu penanda aras dalam memastikan dakwah Islamiah sampai kepada seluruh masyarakat di Malaysia.

Semoga dengan maklumat dan penerangan yang telah dipaparkan berkenaan dengan bahagian ini, dapat memberi manfaat kepada semua. Kami warga Bahagian Penerbitan amat mengalu-alukan sebarang cadangan dan penambahbaikan yang membina dalam memartabatkan dakwah melalui media cetak demi pemantapan khaira ummah di Malaysia.

Sekian, Terima Kasih.

PENERBITAN JAKIM MEMBANGUN PEMIKIRAN UMMAH


Pengarah
Bahagian Penerbitan
Di tubuhkan pada tahun 1974, berperanan sebagai Unit Dokumentasi di bawah Cawangan Pusat Penyelidikan Islam (PPI).
Pada tahun 1986 dikenali sebagai Cawangan Penerbitan, Bahagian Hal Ehwal Islam di bawah Cawangan Pentadbiran dan Penyelarasan.

Pada tahun 1997 di kenali sebagai Bahagian Penerbitan selaras dengan perubahan fungsi dan nama BAHEIS kepada JAKIM.

Sehingga kini Bahagian Penerbitan beroperasi di bawah Sektor Pembangunan Insan berpusat di Kompleks Islam Putrajaya bermula November 2016.Pada masa kini juga bahagian ini terdiri daripada :
 1. Cawangan Penerbitan Tetap
  1.1. Unit Penerbitan Buku Teras
  1.2. Unit Penerbitan Tetap Majalah
  1.3. Unit Pengurusan
 2. Cawangan Dokumentasi & Promosi
  2.1. Perpustakaan Pegawai & Kakitangan Jakim (PPKJ)
  2.2. Perpustakaan Awam Islam (PAI)
  2.3. Unit Edaran & promosi
Carta Organisasi BKHL 040123