VISI
ICT pemacu transformasi pemodenan sistem penyampaian perkhidmatan hal ehwal Islam ke arah globalisasi


MISI
 1. Memperkasakan kapasiti ICT bagi meningkatkan kualiti maklumat hal ehwal Islam sebagai rujukan utama dalam melahirkan khaira ummah
 2. Memantapkan pengurusan hal ehwal Islam melalui pembudayaan ICT dan perkongsian maklumat secara inovatif


OBJEKTIF
Mempastikan penggunaan ICT secara yang berkesan-kos, menepati masa, mesra pengguna dan memenuhi semua keperluan pengguna.


FUNGSI
 1. Merangka strategi dan perancangan TMK JAKIM selaras dengan Misi, Visi, Objektif dan Fungsi JAKIM;
 2. Menyediakan prasarana TMK JAKIM untuk jangka pendek dan jangka panjang;
 3. Melaksanakan kajian kesauran, pembangunan dan perlaksanaan sistem-sistem yang sesuai untuk meningkatkan prestasi pengurusan Hal Ehwal Islam di bawah bidang tugas JAKIM, termasuk intranet dan ekstranet;
 4. Mengurus personel, perisian dan perkakasan TMK di JAKIM dengan sempurna;
 5. Mengkompil maklumat-maklumat Islam yang perlu secara bekerjasama dengan agensi-agensi lain untuk manfaat ummah;
 6. Memantau dan menilai perkembangan TMK dan impaknya dalam pengurusan Hal Ehwal Islam di Malaysia dan di seluruh dunia serta mencari cara menanganinya secara yang bersesuaian; dan
 7. Menjadi penasihat kepada pengurusan JAKIM dalam penggunaan TMK secara menyeluruh
 

PIAGAM PELANGGAN
 1. Memastikan perkhidmatan Portal Jakim beroperasi pada kadar 99.5 peratus setahun
 2. Memastikan bantuan teknikal (Help Desk) di ambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja di Ibu Pejabat.
 3. Memastikan emel diwujudkan dalam masa tiga (3) hari bekerja dari tempoh permohonan diluluskan.
Assalamualaikum.

Bahagian Pengurusan Maklumat merupakan bahagian yang memberikan perkhidmatan sokongan khususnya kemudahan ICT kepada semua bahagian di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ke arah mencapai visi Jakim iaitu Peneraju Dalam Membina Ketamadunan Ummah Yang Unggul.

Bersesuaian dengan peranan Jakim yang semakin bertambah seiring dengan peredaran masa dan keperluan umat Islam seluruhnya, Bahagian ini sentiasa memastikan prasarana ICT yang dibangunkan akan menyokong dan membantu Jakim mencapai objektif sebagai agensi rujukan utama berkaitan hal ehwal Islam yang berwibawa bukan sahaja di Negara ini malah di peringkat antarabangsa.

Peranan ICT memang tidak dapat dinafikan merupakan wasilah yang penting bagi memudahkan setiap individu Islam untuk berdakwah dan meningkatkan syiar Islam. Kesyumulan Islam itu menggalakkan kita menghayati ajarannya dengan ikhlas dan mengamalkannya dengan penuh kesungguhan.

Tekonologi ICT khususnya Internet menyediakan ummah suatu platform yang canggih tanpa batasan untuk kita memperjuangkan Islam serta memanfaatkan kurniaan Allah kepada semua makhluknya. Kita sebagai khalifah perlu menguasai dan menggunakannya semaksimum mungkin untuk beribadah kepadaNya.

Sekian, Wassalam

Pengarah
Bahagian Pengurusan Maklumat
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
SEKTOR PENGURUSAN

Bahagian Pengurusan Maklumat
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 5, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya,
No 23, Jalan Tunku Abdul Rahman, Presint 3,
62100 Putrajaya
No Tel : 03-8870 7000
No. Faks : 03-8870 7202


LATAR BELAKANG

Pada peringkat permulaan, bahagian ini dikenali sebagai Unit Sistem Maklumat Islam (SISMI) yang diletakkan di bawah Cawangan Penyelidikan Islam. Selaras dengan pembangunan dan kemajuan Islam yang bertambah mantap di negara ini, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai menggantikan Bahagian Hal Ehwal Ugama Islam (BAHEIS). Bahagian ini juga tidak terkecuali yang bertukar namanya kepada Bahagian Informasi Islam.

Untuk membolehkan ia bergerak dengan lancar dan efektif, Jakim membahagikan operasinya kepada beberapa bahagian yang masing-masing beroperasi dengan berteraskan kepada objektif serta fungsi yang nyata. Setelah berpindah ke Putrajaya, Bahagian Informasi Islam sekali lagi ditukarkan kepada nama yang lebih tepat iaitu Bahagian Perkhidmatan ICT (BPICT).

Walau bagaimanapun, Jakim mengalami proses perkembangan lagi bersesuaian dengan peranan dan fungsi Jakim yang semakin bertambah. Melalui penstrukturan baru Jakim, BPICT telah berubah nama buat ke sekian kalinya kepada Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM).

Bahagian Pengurusan Maklumat telah dipertanggungjawabkan membangunkan aplikasi dan prasarana ICT yang bersesuaian selaras dengan visi dan misi JAKIM serta memenuhi keperluan pengguna yang merentasi sempadan masa dan bangsa. Perkhidmatan yang disediakan termasuklah menyediakan pelbagai aplikasi, produk perkhidmatan, penyelenggaraan, penyediaan prasarana ICT dan rangkaian komputer.

Kini Bahagian Pengurusan Maklumat ini, telah mempunyai 4 Cawangan iaitu Cawangan Pengurusan Operasi Teknikal, Cawangan Pembangunan dan Pengurusan Aplikasi, Cawangan Pengurusan Strategik ICT dan Cawangan Pengurusan Informasi Islam.

Sehingga kini bahagian ini telah membangunkan pelbagai aplikasi samada yang dibangunkan dengan kerjasama tenaga pakar pihak luar seperti MAMPU atau pun yang dibangunkan sendiri oleh bahagian ini yang boleh dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan stake holders atau orang awam.
Carta Organisasi Bahagian Penyiaran