VISI
Menjadi sebuah urusetia yang unggul


MISI
Memberikan perkhidmatan keurusetiaan dan hubungan luar yang berkualiti melalui pengurusan yang cekap dan penggunaan teknologi terkini


OBJEKTIF
1. Memastikan Perkhidmatan Keurusetiaan yang disediakan mengikut jadual dan standard yang ditetapkan;
2. Memastikan Syiar Islam tersebar luas dan dihayati melalui sambutan hari-hari kebesaran Islam; dan
3. Meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa dalam hal ehwal Islam.
FUNGSI

Seksyen Keurussetiaan 1
 1. Merancang, mengurussetiakan dan menyelaras pelaksanaan penganjuran Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Kebangsaan (MTHQK).
 2. Menyelaras dan melaksanakan tanggungjawab keurusetiaan Sambutan dan Protokol bagi Majlis-majlis Rasmi anjuran kementerian/jabatan luar.
 3. Majlis Bacaan Yasin dan Doa Selamat sempena Hari Pahlawan.
 4. Majlis Bacaan Yasin dan Doa Selamat sempena Pertabalan/Keputeraan SPBYDPA.
 5. Menyelaras SKS, KPI dan Piagam Pelanggan Bahagian.

Seksyen Keurussetiaan 2
 1. Merancang, mengurussetiakan dan menyelaras pelaksanaan penganjuran Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan.
 2. Merancang, mengurussetiakan dan menyelaras pelaksanaan pelaksanaan Persidangan Pengerusi-Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Islam Seluruh Malaysia (EXCO).
 3. Menyelaras dan melaksanakan tanggungjawab keurusetiaan Sambutan dan Protokol bagi Majlis-majlis Rasmi.

Seksyen Luar Negara

 1. Merancang, mengurussetiakan dan menyelaras pelaksanaan penganjuran Majlis Tilawah dan Menghafaz al-Quran Peringkat Antarabangsa (MTHQA)
 2. Merancang, mengurussetiakan dan menyelaras pelaksanaan penganjuran Mesyuarat SOM & MABIMS serta Bidang Kerjasama.
 3. Merancang, mengurussetiakan dan menyelaras pelaksanaan Mesyuarat Penyelarasan Agensi di bawah YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri.
 4. Menyelaras, memproses penyertaan dan penghantaran hakim/peserta/pegawai ke pertandingan al-Quran peringkat antarabangsa di luar negara.
Seksyen Hubungan Antara Agensi
 1. Merancang, mengurussetiakan dan menyelaras pelaksanaan penganjuran Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan.
 2. Merancang, mengurussetiakan dan menyelaras pelaksanaan Persidangan Ketua-Ketua Jabatan/Majlis Agama Islam Negeri Seluruh Malaysia (PKJ).
 3. Menyelaras dan memproses surat sokongan permohonan Pas Lawatan Ikhtisas pelajar dan tenaga pengajar luar negara.
 
 
PIAGAM PELANGGAN
Kami berjanji melaksanakan tanggungjawab dengan memberi perkhidmatan berkualiti melalui penyediaan perkhidmatan seperti berikut :
 1. Memastikan permohonan sokongan pas lawatan ikhtisas dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada permohonan diterima;
 2. Memastikan pelaksanaan program ‘Senior Official Meeting’ (SOM)/MABIMS disiapkan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas menghadiri persidangan/kembali dari menghadiri persidangan;
 3. Menyelesaikan semua urusan pelanggan di kaunter Pas Lawatan Ikhtisas tempoh tiga puluh (30) minit.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan seluruh sahabat Baginda. Saya berasa amat bersyukur kerana kita dipertemukan di halaman ini.

Bahagian Keurusetiaan & Hubungan Luar, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) bertanggungjawab terhadap penganjuran program-program utama berkaitan agama Islam di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selain itu, Bahagian ini juga berperanan mewujudkan kolaborasi penyelarasan hal ehwal Islam di dalam dan luar negeri.

Oleh itu, usaha-usaha untuk menambahbaik kualiti kerja yang berteraskan kepada budaya dan nilai positif, inovasi dan kreativiti terus dijadikan platform kukuh bagi menderaskan pelunasan pelaksanaan program-program berkaitan secara optimum agar dapat memberi manfaat yang lebih efisien dan efektif.

Budaya kerja berprestasi tinggi dan kecemerlangan merupakan amalan utama bagi memastikan warga Bahagian Keurusetiaan & Hubungan Luar terus fokus memberikan perkhidmatan terbaik serta mewujudkan persekitaran kerja yang sihat dengan bekerja secara berpasukan dalam menyempurnakan amanah yang dipertanggungjawabkan.

Semoga semua pihak dapat memperoleh manfaat sepenuhnya melalui perkhidmatan yang disampaikan oleh Bahagian ini secara khususnya melalui halaman ini. Bersama-samalah dengan warga Bahagian Keurusetiaan & Hubungan Luar ke arah transformasi pembangunan ummah.

Sekian, salam hormat.

“KERJA KUAT KERJA PINTAR”


Pengarah
Bahagian Keurusetiaan & Hubungan Luar
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Bahagian Keurusetiaan dan Hubungan Luar
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 2, Blok B, Kompleks Islam Putrajaya,
No 23, Jalan Tunku Abdul Rahman, Presint 3,
62100 Putrajaya


LATAR BELAKANG
Bahagian Keurusetiaan dan Hubungan Luar adalah gabungan Cawangan Urusetia Satu, Cawangan Urusetia Dua dan Urusetia Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan /Antarabangsa dalam Struktur Organisasi Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri (BAHEIS) yang telah disusun semula pada 1997.

Bahagian ini diwujudkan pada asalnya adalah untuk mengendalikan hal-hal keurusetiaan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri. Walaubagaimanapun, penyusunan semula fungsi Bahagian Hal Ehwal Islam telah menyeragamkan fungsi keurusetiaan di bawah satu Bahagian bagi membolehkan ia ditadbir dengan lebih cekap dan berkesan.
Carta Bahagian Penyelidikan 240122